• Het INBO in cijfers
 • Uitspoeling van kool- en stikstof in verzuurde, stikstofverzadigde bossen
 • Soortbeschermingsprogramma’s voor bruine eikenpage, heivlinder en argusvlinder
 • Betalen voor Ecosysteemdiensten: nuttig voor Vlaanderen?
 • Genetica: geen nieuwe everzwijnen in Zedelgem
 • Impact van toxische stoffen op paling
 • Menselijke invloed op Vlaamse olmenpopulaties zichtbaar gemaakt
 • Wetenschap en de EU 2020 Biodiversiteiststrategie
 • Slim met LIMS
 • Referentiemeetnet zoetwatervissen
 • Waterkwaliteit essentieel voor Europees beschermde rivieren
 • Adviezen 2013
 • Natuurlijk overstromingsgebied vs. wachtbekkens in de Dijlevallei
 • Dagvlinders in Vlaanderen: gewikt en gewogen
 • 80 inheemse boom- en struiksoorten in kaart gebracht
 • Werken aan nieuwe zilte graslanden
 • Nieuwe Rode lijst voor Vlaamse zoetwatervissen
 • Wetenschap en beleid moeten alliantie aangaan
Pauzeer

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

Tel: +32 2 525 02 00
Fax: +32 2 525 03 00
info@inbo.be
www.inbo.be

Jaarboek 2013

In 2014 brengen we voor de vierde keer een digitaal Jaarboek uit in de vorm van een compacte website. De Jaarboeken van 2010, 2011 en 2012 blijven toegankelijk via "Archief", of rechts boven in de navigatie. Aan het concept van deze site hebben we opnieuw weinig of niets veranderd. In zijn Voorwoord kijkt onze administrateur-generaal terug op 2013 en doet hij een greep uit de verwezenlijkingen van het INBO. Verder vindt u de traditionele mix van wetenschappelijk en ander nieuws uit het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Van elk artikel kan u een pdf downloaden, en we hopen dat u het zal delen op uw favoriete netwerksite via de Share button. Waar het relevant was, hebben we ook links naar externe documenten toegevoegd.

We wensen u veel leesplezier.