• Slim met LIMS
 • Natuurlijk overstromingsgebied vs. wachtbekkens in de Dijlevallei
 • Impact van toxische stoffen op paling
 • Nieuwe Rode lijst voor Vlaamse zoetwatervissen
 • Dagvlinders in Vlaanderen: gewikt en gewogen
 • Adviezen 2013
 • Genetica: geen nieuwe everzwijnen in Zedelgem
 • Soortbeschermingsprogramma’s voor bruine eikenpage, heivlinder en argusvlinder
 • Waterkwaliteit essentieel voor Europees beschermde rivieren
 • 80 inheemse boom- en struiksoorten in kaart gebracht
 • Wetenschap en beleid moeten alliantie aangaan
 • Menselijke invloed op Vlaamse olmenpopulaties zichtbaar gemaakt
 • Wetenschap en de EU 2020 Biodiversiteiststrategie
 • Betalen voor Ecosysteemdiensten: nuttig voor Vlaanderen?
 • Uitspoeling van kool- en stikstof in verzuurde, stikstofverzadigde bossen
 • Werken aan nieuwe zilte graslanden
 • Referentiemeetnet zoetwatervissen
 • Het INBO in cijfers
Pauzeer

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

Tel: +32 2 525 02 00
Fax: +32 2 525 03 00
info@inbo.be
www.inbo.be

Jaarboek 2013

In 2014 brengen we voor de vierde keer een digitaal Jaarboek uit in de vorm van een compacte website. De Jaarboeken van 2010, 2011 en 2012 blijven toegankelijk via "Archief", of rechts boven in de navigatie. Aan het concept van deze site hebben we opnieuw weinig of niets veranderd. In zijn Voorwoord kijkt onze administrateur-generaal terug op 2013 en doet hij een greep uit de verwezenlijkingen van het INBO. Verder vindt u de traditionele mix van wetenschappelijk en ander nieuws uit het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Van elk artikel kan u een pdf downloaden, en we hopen dat u het zal delen op uw favoriete netwerksite via de Share button. Waar het relevant was, hebben we ook links naar externe documenten toegevoegd.

We wensen u veel leesplezier.