• Betalen voor Ecosysteemdiensten: nuttig voor Vlaanderen?
 • Uitspoeling van kool- en stikstof in verzuurde, stikstofverzadigde bossen
 • Dagvlinders in Vlaanderen: gewikt en gewogen
 • Werken aan nieuwe zilte graslanden
 • Wetenschap en de EU 2020 Biodiversiteiststrategie
 • Referentiemeetnet zoetwatervissen
 • 80 inheemse boom- en struiksoorten in kaart gebracht
 • Genetica: geen nieuwe everzwijnen in Zedelgem
 • Natuurlijk overstromingsgebied vs. wachtbekkens in de Dijlevallei
 • Nieuwe Rode lijst voor Vlaamse zoetwatervissen
 • Het INBO in cijfers
 • Slim met LIMS
 • Adviezen 2013
 • Menselijke invloed op Vlaamse olmenpopulaties zichtbaar gemaakt
 • Waterkwaliteit essentieel voor Europees beschermde rivieren
 • Wetenschap en beleid moeten alliantie aangaan
 • Soortbeschermingsprogramma’s voor bruine eikenpage, heivlinder en argusvlinder
 • Impact van toxische stoffen op paling
Pauzeer

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

Tel: +32 2 525 02 00
Fax: +32 2 525 03 00
info@inbo.be
www.inbo.be

Jaarboek 2013

In 2014 brengen we voor de vierde keer een digitaal Jaarboek uit in de vorm van een compacte website. De Jaarboeken van 2010, 2011 en 2012 blijven toegankelijk via "Archief", of rechts boven in de navigatie. Aan het concept van deze site hebben we opnieuw weinig of niets veranderd. In zijn Voorwoord kijkt onze administrateur-generaal terug op 2013 en doet hij een greep uit de verwezenlijkingen van het INBO. Verder vindt u de traditionele mix van wetenschappelijk en ander nieuws uit het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Van elk artikel kan u een pdf downloaden, en we hopen dat u het zal delen op uw favoriete netwerksite via de Share button. Waar het relevant was, hebben we ook links naar externe documenten toegevoegd.

We wensen u veel leesplezier.