• Wetenschap en de EU 2020 Biodiversiteiststrategie
 • Natuurlijk overstromingsgebied vs. wachtbekkens in de Dijlevallei
 • Betalen voor Ecosysteemdiensten: nuttig voor Vlaanderen?
 • Waterkwaliteit essentieel voor Europees beschermde rivieren
 • Menselijke invloed op Vlaamse olmenpopulaties zichtbaar gemaakt
 • Soortbeschermingsprogramma’s voor bruine eikenpage, heivlinder en argusvlinder
 • Het INBO in cijfers
 • Adviezen 2013
 • Nieuwe Rode lijst voor Vlaamse zoetwatervissen
 • Dagvlinders in Vlaanderen: gewikt en gewogen
 • Slim met LIMS
 • Impact van toxische stoffen op paling
 • Werken aan nieuwe zilte graslanden
 • Referentiemeetnet zoetwatervissen
 • Uitspoeling van kool- en stikstof in verzuurde, stikstofverzadigde bossen
 • Genetica: geen nieuwe everzwijnen in Zedelgem
 • Wetenschap en beleid moeten alliantie aangaan
 • 80 inheemse boom- en struiksoorten in kaart gebracht
Pauzeer

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

Tel: +32 2 525 02 00
Fax: +32 2 525 03 00
info@inbo.be
www.inbo.be

Jaarboek 2013

In 2014 brengen we voor de vierde keer een digitaal Jaarboek uit in de vorm van een compacte website. De Jaarboeken van 2010, 2011 en 2012 blijven toegankelijk via "Archief", of rechts boven in de navigatie. Aan het concept van deze site hebben we opnieuw weinig of niets veranderd. In zijn Voorwoord kijkt onze administrateur-generaal terug op 2013 en doet hij een greep uit de verwezenlijkingen van het INBO. Verder vindt u de traditionele mix van wetenschappelijk en ander nieuws uit het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Van elk artikel kan u een pdf downloaden, en we hopen dat u het zal delen op uw favoriete netwerksite via de Share button. Waar het relevant was, hebben we ook links naar externe documenten toegevoegd.

We wensen u veel leesplezier.