• Nieuwe Rode lijst voor Vlaamse zoetwatervissen
 • Referentiemeetnet zoetwatervissen
 • Waterkwaliteit essentieel voor Europees beschermde rivieren
 • Wetenschap en beleid moeten alliantie aangaan
 • Dagvlinders in Vlaanderen: gewikt en gewogen
 • Slim met LIMS
 • Adviezen 2013
 • Het INBO in cijfers
 • Wetenschap en de EU 2020 Biodiversiteiststrategie
 • Werken aan nieuwe zilte graslanden
 • Impact van toxische stoffen op paling
 • Genetica: geen nieuwe everzwijnen in Zedelgem
 • Soortbeschermingsprogramma’s voor bruine eikenpage, heivlinder en argusvlinder
 • Menselijke invloed op Vlaamse olmenpopulaties zichtbaar gemaakt
 • 80 inheemse boom- en struiksoorten in kaart gebracht
 • Uitspoeling van kool- en stikstof in verzuurde, stikstofverzadigde bossen
 • Natuurlijk overstromingsgebied vs. wachtbekkens in de Dijlevallei
 • Betalen voor Ecosysteemdiensten: nuttig voor Vlaanderen?
Pauzeer

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

Tel: +32 2 525 02 00
Fax: +32 2 525 03 00
info@inbo.be
www.inbo.be

Jaarboek 2013

In 2014 brengen we voor de vierde keer een digitaal Jaarboek uit in de vorm van een compacte website. De Jaarboeken van 2010, 2011 en 2012 blijven toegankelijk via "Archief", of rechts boven in de navigatie. Aan het concept van deze site hebben we opnieuw weinig of niets veranderd. In zijn Voorwoord kijkt onze administrateur-generaal terug op 2013 en doet hij een greep uit de verwezenlijkingen van het INBO. Verder vindt u de traditionele mix van wetenschappelijk en ander nieuws uit het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Van elk artikel kan u een pdf downloaden, en we hopen dat u het zal delen op uw favoriete netwerksite via de Share button. Waar het relevant was, hebben we ook links naar externe documenten toegevoegd.

We wensen u veel leesplezier.