• 80 inheemse boom- en struiksoorten in kaart gebracht
 • Uitspoeling van kool- en stikstof in verzuurde, stikstofverzadigde bossen
 • Waterkwaliteit essentieel voor Europees beschermde rivieren
 • Het INBO in cijfers
 • Soortbeschermingsprogramma’s voor bruine eikenpage, heivlinder en argusvlinder
 • Dagvlinders in Vlaanderen: gewikt en gewogen
 • Wetenschap en beleid moeten alliantie aangaan
 • Wetenschap en de EU 2020 Biodiversiteiststrategie
 • Natuurlijk overstromingsgebied vs. wachtbekkens in de Dijlevallei
 • Adviezen 2013
 • Genetica: geen nieuwe everzwijnen in Zedelgem
 • Referentiemeetnet zoetwatervissen
 • Betalen voor Ecosysteemdiensten: nuttig voor Vlaanderen?
 • Nieuwe Rode lijst voor Vlaamse zoetwatervissen
 • Slim met LIMS
 • Impact van toxische stoffen op paling
 • Werken aan nieuwe zilte graslanden
 • Menselijke invloed op Vlaamse olmenpopulaties zichtbaar gemaakt
Pauzeer

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

Tel: +32 2 525 02 00
Fax: +32 2 525 03 00
info@inbo.be
www.inbo.be

Jaarboek 2013

In 2014 brengen we voor de vierde keer een digitaal Jaarboek uit in de vorm van een compacte website. De Jaarboeken van 2010, 2011 en 2012 blijven toegankelijk via "Archief", of rechts boven in de navigatie. Aan het concept van deze site hebben we opnieuw weinig of niets veranderd. In zijn Voorwoord kijkt onze administrateur-generaal terug op 2013 en doet hij een greep uit de verwezenlijkingen van het INBO. Verder vindt u de traditionele mix van wetenschappelijk en ander nieuws uit het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Van elk artikel kan u een pdf downloaden, en we hopen dat u het zal delen op uw favoriete netwerksite via de Share button. Waar het relevant was, hebben we ook links naar externe documenten toegevoegd.

We wensen u veel leesplezier.